e-Faktury

"Wprowadzili?my faktur? elektroniczn? w formie pliku PDF z my?l? o wygodzie naszych klientów"

To doskona?y sposób na szybki i wygodny obieg dokumentów, a tak?e wk?ad w ochron? ?rodowiska poprzez oszcz?dno?? papieru. Pod wzgl?dem skutków prawnych, elektroniczna faktura ma tak? sam? wa?no??, jak faktura w formie papierowej.

Ewelina Zagu?a
Ewelina Zagu?a
Kierownik Dzia?u Finansów i P?ac
Darmowa konsultacja

Aby otrzymywa? od nas faktury drog? elektroniczn? wystarczy pobra?, wydrukowa? i wype?ni? poni?szy formularz oraz przes?a? go - najlepiej w formie zeskanowanego obrazu na adres e-mail:efaktury // ideo.pl. Mog? Państwo tak?e przes?a? go faksem na nr (017) 86-111-71 lub poczt? na adres firmy: 35-234 Rzeszów, ul. Nad Przyrw? 13.

 

Zapraszamy do zapoznania si? z infografik? wyja?niaj?c? sposób funkcjonowania e-faktur i przedstawiaj?c? kilka ciekawych faktów zwi?zanych z fakturami w postaci elektronicznej.

 

Elektroniczny Obieg Faktur Kosztowych

 

W Ideo od wielu lat korzystamy z elektronicznego obiegu faktur kosztowych, który mi?dzy innymi usprawnia zarz?dzanie otrzymywanymi e-fakturami.

Chc? wiedzie? wi?cej
 

 

环亚彩票 淳安县| 镇雄县| 广汉市| 巴楚县| 客服| 华亭县| 华池县| 宣汉县| 闽清县| 黄浦区| 山丹县| 海林市| 灵武市| 井研县| 黄浦区| 宣城市| 彭水| 开鲁县| 汕头市| 丘北县| 庆安县| 丽水市| 团风县| 富平县| 彭水| 大邑县| 三亚市| 子长县| 平远县| 昭平县| 泰安市| 郎溪县| 泾源县| 山东省| 廊坊市| 博客| 蒙阴县| 澄江县| 永和县| 沂源县| 南通市|