Dlaczego Ideo?

Lubimy si?!

Zapewniamy wyj?tkowe miejsce pracy z nieformaln?, przyjazn? atmosfer? oraz elastycznym podej?ciem do pracownika. Dla ludzi, z którymi b?dzie nam si? dobrze wspó?pracowa? i przyjemnie sp?dza? czas po pracy.
Wi?cej o nas

Jeste?my w gronie najlepszych

Otrzymali?my wiele presti?owych nagród, uwiarygadniaj?cych nasz sukces m.in. zaprojektowany i wdro?ony przez nas serwis dla GUS zdoby? dwa Webstary. Jeste?my te? partnerem lidera technologicznego w ?wiecie IT - firmy Microsoft.
Wi?cej o nas

Mamy komfortowe warunki pracy

W naszym biurze poczujesz klimat nowoczesno?ci, wszystkie wn?trza urz?dzone s? w minimalistycznym stylu. Ide? przy projektowaniu by?o wykreowania miejsca, w którym b?dzie mo?na nie tylko wygodnie pracowa?, ale te? znale?? chwil? wytchnienia.
Wi?cej o nas

Integrujemy si?

Praca z nami to nie tylko codzienne obowi?zki. Organizujemy ró?nego rodzaju spotkania i imprezy integracyjne, które pozwol? Ci oderwa? si? od projektów i pozna? wspó?pracowników z nieco innej strony.
Wi?cej o nas

Rozwijamy umiej?tno?ci

Zapewniamy satysfakcj? zawodow? i mo?liwo?ci rozwoju kariery, przy zachowaniu równowagi i przyjaznej oraz rodzinnej atmosfery. Dofinansowujemy udzia? w szkoleniach, kursach i ró?nego rodzaju certyfikacje, pod warunkiem ?e s? one zgodne z kierunkiem Twojego rozwoju.
Wi?cej o nas

Dbamy o zdrowie

Lubimy sport, poniewa? dodaje energii, poprawia koncentracj?, wzmacnia motywacj? oraz wp?ywa na dobre samopoczucie. Jako cz?onek jednej z naszych sportowych dru?yn otrzymasz wsparcie firmy.
Wi?cej o nas

Klienci o nas

环亚彩票 石河子市| 黄浦区| 江永县| 吉水县| 桦川县| 申扎县| 栾川县| 浪卡子县| 广丰县| 沙坪坝区| 高清| 灵寿县| 通榆县| 衡山县| 威远县| 南阳市| 清远市| 兴安县| 襄樊市| 黄冈市| 永和县| 芮城县| 承德县| 富民县| 巫山县| 东丰县| 灵寿县| 巴彦淖尔市| 安龙县| 闵行区| 阳江市| 牡丹江市| 灵宝市| 盐边县| 康马县| 通辽市| 阜新市| 游戏| 达尔| 石渠县| 临桂县|