Clutch.co: Ideo w gronie najlepszych

Klienci bardzo dobrze oceniaj? nasze kompleksowe us?ugi i doradztwo. Jest to jeden z g?ównych powodów, dla których zostali?my uznani przez Clutch za czo?ow? firm? software developersk? w Polsce.

W Ideo wierzymy w skuteczne po??czenie kompetencji developerskich (Software house) i marketingu cyfrowego. W ostatnim czasie rozbudowali?my nasz? ofert? mi?dzy innymi w obszarach systemów wsparcia biznesu (np. Intranet, DMS, WMS) oraz rozwi?zań wspieraj?cych sprzeda? i eCommerce (np. ERP, WMS, PIM). Rozszerzyli?my tak?e zakres us?ug o nowe, bardziej wydajne technologie i stali?my si? partnerami najbardziej znanych platform informatycznych.

Klienci bardzo dobrze oceniaj? nasze kompleksowe podej?cie do realizacji projektów i doradztwo biznesowe. Jest to jeden z g?ównych powodów, dla których zostali?my uznani przez Clutch za czo?ow? firm? software developersk? w obszarze eCommerce w Polsce.

Clutch jest instytucj? dzia?aj?c? w obszarze B2B, której ide? jest pomoc firmom poszukuj?cym partnera biznesowego. G?ównym jej narz?dziem jest portal biznesowy, w którym mo?na sprawdzi? opinie na temat firm i projektów, wystawione przez dotychczasowych Klientów. Clutch analizuje dane bran?owe, trendy rynkowe, opinie klientów i efektywno?? dotychczas zrealizowanych projektów i na tej podstawie tworzy zestawienia najlepszych potencjalnych wykonawców.


Zobacz nasz profil w serwisie Clutch.co

 

Zostali?my docenieni równie? w innych serwisach wspó?pracuj?cych z Clutch - The Manifest oraz  Visual Objects. The Manifest umie?ci? nas w zestawieniu najlepszych agencji marketingu cyfrowego, a Visual Objects uzna?o nas za jedn? z czo?owych firm w obszarze web development. Cieszymy si? z uznania za nasz? ci??k? prac?. Chcemy przypisa? te wyró?nienia naszemu zespo?owi i naszym partnerom biznesowym.

To by? kolejny rok silnego wzrostu, zdobywania serc nowych klientów i realizacji bardzo ambitnych projektów. Nie pozostaje nam nic innego, jak nadal ci??ko pracowa?, aby przysz?e lata by?y jeszcze lepsze. Patrz?c na wyniki wiemy, ?e zmierzamy we w?a?ciwym kierunku. Dla Ideo jest to równie? uznanie wysokiej jako?ci naszych us?ug oraz skutecznego spe?niania potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.” podsumowuje Marcin Wojtoń, Dyrektor Sprzeda?y w Ideo.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 宜春市| 驻马店市| 三江| 平阴县| 时尚| 寿阳县| 嘉荫县| 卢湾区| 济南市| 台中市| 晋宁县| 长寿区| 抚远县| 遵义县| 荣成市| 通化县| 甘谷县| 扶沟县| 准格尔旗| 延庆县| 五指山市| 江山市| 古浪县| 中宁县| 巴彦淖尔市| 高唐县| 靖西县| 昌宁县| 泸西县| 靖西县| 临颍县| 浠水县| 文水县| 汉沽区| 英超| 腾冲县| 霍山县| 二手房| 漠河县| 永仁县| 定日县|