Nagrody Loyalty Awards dla programu lojalno?ciowego Costa Coffee

Program ?Coffee Club” otrzyma? wyró?nienie w dwóch kategoriach ?The best loyalty programme / activities in services (B2C)” oraz ?The best new loyalty programme / activities of the year 2018”.

Plebiscyt Loyalty Awards organizowany jest co roku, w ramach Poland & CEE Customer Loyalty Summit. To najwi?ksze wydarzenie dla spo?eczno?ci lojalno?ciowej w Polsce. Nagrody przyznawane przez profesjonalistów ds. zarz?dzania relacjami i budowania lojalno?ci, s? podzielone na 6 ró?nych kategorii. W tym roku a? dwie statuetki trafi?y do naszego Klienta, Costa Coffee.

Zaprojektowanie mechanizmu programu, a nast?pnie jego sta?a obs?uga le?? po stronie Motivation Direct. „Coffee Club” opiera si? na zbieraniu przez u?ytkowników „ziarenek” kawy, które przyznawane s? za ró?ne aktywno?ci, mi?dzy innymi za dokonanie zakupu, polecenie kawiarni znajomym, itp. Zebrane punkty s? wymieniane na atrakcyjne rabaty cenowe czy vouchery na kaw?.

Agencja Ideo by?a odpowiedzialna za platform? obs?uguj?c? program lojalno?ciowy. Do naszych zadań nale?a?o mi?dzy innymi przeniesienie do nowego systemu dotychczasowych kont u?ytkowników oraz zintegrowanie programu z kasami fiskalnymi wszystkich kawiarni Costa Coffee. Wykorzystywane w ramach platformy zaawansowane mechanizmy analityczne pozwalaj? na przygotowywanie ofert, które dostosowane s? do potrzeb poszczególnych konsumentów.

Przeniesienie programu lojalno?ciowego z poziomu plastikowych kart do aplikacji mobilnej to uk?on w stron? u?ytkowników, którzy na co dzień korzystaj? z mo?liwo?ci, jakie daje technologia mobilna. Wdro?enie uatrakcyjni?o program oraz pozwoli?o na ?atwiejsz? jego obs?ug?.” podsumowuje Karol Dragan, digital & loyalty project manager w Costa Coffee Polska.

Szczególnie wa?nym wyró?nieniem w kontek?cie wdro?onej przez Ideo platformy jest kategoria The best loyalty programme / activities in services (B2C). Nagroda ta ?wiadczy o wysokich kompetencjach, jakimi podczas realizacji zlecenia dla Costa Coffee, wykazali si? nasi specjali?ci.

W projekcie korzystali?my z platformy .NET Core, która wspiera tworzenie aplikacji oraz z biblioteki Vue.js, która daje mo?liwo?? projektowania interaktywnych komponentów stron www. Z kolei pos?u?enie si? praktyk? programistyczn? Continuous Delivery zapewnia sprawne publikowanie i aktualizowanie platformy na ?rodowisku produkcyjnym. To znacznie skraca szereg procesów i u?atwia nasz? prac?. Ca?y czas zapewniamy równie? wsparcie techniczne programu” – mówi Krzysztof Kawalec, Dyrektor IT w Ideo.

Gala rozdania nagród Loyalty Awards mia?a miejsce na zakończenie pierwszego dnia Customer Loyalty Summit 2019, 11 kwietnia, w Krakowie.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 咸丰县| 临猗县| 疏勒县| 历史| 古浪县| 阳春市| 福鼎市| 宜黄县| 涞水县| 马关县| 图木舒克市| 格尔木市| 资源县| 图木舒克市| 武义县| 渝北区| 甘泉县| 沁水县| 三门县| 平陆县| 鄂温| 九龙坡区| 吉安县| 平遥县| 黄陵县| 商城县| 磐安县| 遵义县| 万载县| 隆德县| 上思县| 榆社县| 许昌市| 阳高县| 东乡县| 香格里拉县| 平顶山市| 桂平市| 通山县| 肥西县| 通化县|