Analityka internetowa

"Poznaj u?ytkowników swojego serwisu www i podnie? jego potencja? biznesowy."

Zastanawiasz si?, jak przyci?gn?? i zatrzyma? u?ytkowników na swojej stronie? Nie wiesz, jak internauta porusza si? po Twoim serwisie i jak wygl?da jego ?cie?ka zakupowa? G?owisz si? nad tym, jakie dzia?ania wdro?y?, by poprawi? konwersj?, pozyska? nowe leady i zwi?kszy? sprzeda? w swoim e-sklepie? Odpowiedzi dostarczy Ci analityka internetowa.

Pawe? Korniak
Pawe? Korniak
Specjalista ds. e-marketingu
Darmowa konsultacja

Analityka internetowa to co? wi?cej ni? suche liczby. To szerokie spektrum informacji niezb?dnych do skutecznej optymalizacji serwisu, podnoszenia wspó?czynnika konwersji, zwi?kszenia efektywno?ci dzia?ań marketingowych oraz do podejmowania decyzji biznesowych.

Dzi?ki web analytics otrzymasz precyzyjne dane o zachowaniu u?ytkowników odwiedzaj?cych Twój serwis, cz?stotliwo?ci ich odwiedzin, a tak?e o produktach lub us?ugach najcz??ciej poszukiwanych przez internautów.

Wykorzystywane przez nas profesjonalne narz?dzia analityczne, dostarczaj? precyzyjnych danych o ruchu na stronach WWW. Zebrane w ten sposób informacje poddajemy drobiazgowej analizie, co daje podstawy do dalszej poprawy u?yteczno?ci Twojej strony internetowej z wykorzystaniem user expierience.

Co oferujemy?

 • Instalacja Google Analytics oraz optymalna konfiguracja struktury konta.
 • Synchronizacja konta Google AdWords z Google Analytics.
 • Instalacja i konfiguracja skryptów ?ledz?cych oraz skryptów do obs?ugi modu?u e-commerce.
 • Definiowanie i konfiguracja celów oraz zdarzeń, w tym tak?e ?cie?ek prowadz?cych do celu.
 • Definiowanie oraz wdra?anie kluczowych wska?ników efektywno?ci (z ang. Key Performance Idicators, KPI).
 • Badanie ?róde? ruchu i zachowań u?ytkowników na stronie, a tak?e segmentacji odwiedzaj?cych serwis (w kontek?cie konwersji).
 • Analiza ?cie?ek wielokana?owych oraz pomiar ?ledzenia zwrotu z inwestycji (ROI).
 • Przygotowywanie rzetelnych raportów, równie? niestandardowych, w oparciu o szczegó?owe dane uzyskane dzi?ki zaawansowanej funkcji Google Analytics.

Gwarantujemy kompleksowe doradztwo oraz szkolenia ze strony certyfikowanych specjalistów Google Analytics, którzy pozyskaj? dla Ciebie wszelkie dane, wp?ywaj?ce na popraw? skuteczno?ci dzia?ań biznesowych. Ka?dy projekt traktujemy odr?bnie, uwzgl?dniaj?c przy tym Twoje indywidualne potrzeby i oczekiwania.

Pracujemy w oparciu o najlepsze narz?dzia analityczne, jak np.: Google Analytics, Piwik, KissMetrics, Mouseflow, Optimizely, SemStorm, MajesticSEO, Searchmetrics, Google Tag Manager, Manubia, Istats, Narz?dzia Webmastera Google, Narz?dzia dla Webmastera Bing, Ahrefs, Brand24, Sotrender czy AWstats.

Najwa?niejsze korzy?ci

 • Nowe ?ród?a generuj?ce ruch na Twojej stronie.
 • Zwi?kszenie liczby konwersji.
 • Popraw? skuteczno?ci procesów sprzeda?owych poprzez udoskonalenie ?cie?ek zakupowych.
 • Zwi?kszenie zwrotu z inwestycji – ROI (z ang. Return On Investment).
 • Popraw? u?yteczno?ci serwisu.
 • Szybki wzrost rentowno?ci Twojego biznesu.
 • Zdecydowan? popraw? wizerunku marki.
 • Polepszenie relacji z klientami.
 • Popraw? efektywno?ci dzia?ań e-marketingowych.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 寻乌县| 京山县| 桓仁| 上林县| 闽侯县| 英吉沙县| 东海县| 常宁市| 渭南市| 宁河县| 商都县| 大埔区| 台东市| 开阳县| 临湘市| 大丰市| 天台县| 武穴市| 巴彦县| 三河市| 五大连池市| 宝山区| 政和县| 武穴市| 长寿区| 普兰县| 禹城市| 游戏| 平遥县| 夏邑县| 乌拉特前旗| 石狮市| 曲麻莱县| 吉林省| 逊克县| 佛冈县| 左权县| 凉城县| 池州市| 茌平县| 安阳县|