Copywriting

"Przeczytaj, zobacz, us?ysz… poczuj, jak dobra tre?? dzia?a na Twoje zmys?y."

Podstaw? komunikacji mi?dzyludzkiej s? s?owa. Copywriting wykorzystuje ich si?? i znaczenie do celów marketingowych, reklamowych oraz public relations. Tworzone przez copywritera tre?ci oddzia?uj? na zmys?y odbiorcy, wzbudzaj?c w nim emocje wp?ywaj?ce na postrzeganie konkretnej marki lub produktu.

Joanna Tymowicz
Joanna Tymowicz
Marketing Internetowy, Strategia komunikacji
Darmowa konsultacja

Copywriting jest najbardziej twórcz? us?ug? wykorzystywan? przez marketing internetowy. Dlatego wymaga nie tylko wysoko rozwini?tych umiej?tno?ci pisarskich i kreatywnego my?lenia, ale znajomo?ci praktycznych zagadnień z zakresu szeroko poj?tej komunikacji i zachowań mi?dzyludzkich. Podstaw? oferowanych przez nas us?ug copywriterskich s? dzia?ania oparte na umiej?tnym operowaniu s?owem pisanym. Przygotowujemy równie? autorskie formy contentu, sprawnie ??cz?c s?owa z przekazem wizualnym. Oprócz tego zajmujemy si? tworzeniem koncepcji oraz projektowaniem i realizacj? pe?nowymiarowych kampanii marketingowych.

Swoist? odmian? copywritingu jest SEO copywriting, w ramach którego tworzymy tre?ci wspieraj?ce pozycjonowanie stron. Pisane przez naszych copywriterów teksty SEO odznaczaj? si? optymalnym nasyceniem fraz kluczowych, a ich zredagowanie oraz sformatowanie pozwala pozycjonowanej stronie osi?gn?? wysok? pozycj? w naturalnych wynikach wyszukiwania. Dzi?ki dobrze dobranym s?owom marka, przy wsparciu specjalistów e-marketingu, jest w stanie znacz?co poprawi? widoczno?? w internecie.

Co i jak tworzymy?

Nadrz?dn? zasad? copywritingu jest dawanie odbiorcom tre?ci konkretnych korzy?ci. Mianem warto?ciowego copywritingu okre?la si? to, co przynosi po?ytek obu stronom marketingowego dialogu – marce i jej klientom. Powy?szym twierdzeniem kierujemy si? zawsze, bez wzgl?du na to, czy tworzymy pojedyncze artyku?y, z?o?one materia?y tekstowo-graficzne czy te? skomplikowane prace koncepcyjne.

Nasze tre?ci przygotowujemy przy u?yciu technik, jakim s?: webwriting, storytelling, customer experience management (CEM), neurolingwistyka, heurystyki UX w content marketingu. Tre?ci, które opracowujemy to przede wszystkim artyku?y eksperckie lub sponsorowane, case study, raporty dotycz?ce okre?lonego zdarzenia, tutoriale czy wizualne formy contentu. To dzi?ki s?owom marka istnieje w ?wiadomo?ci u?ytkowników, dlatego tworzymy przede wszystkim z my?l? o ludziach. S?owa maj? by? nie tylko odpowiedzi? na potrzeby, ale potrzeb? wykreowa?.

Co oferujemy?

Copywriting w naszym wydaniu jest us?ug? wielop?aszczyznow?. Odpowiedni dobór narz?dzi i ?rodków oraz koordynacja dzia?ań gwarantuje sukces w ramach us?ugi. Naszym Klientom mo?emy zaproponowa? wykonanie us?ug takich jak:

 • Redagowanie tre?ci na strony firmowe oraz Landing Pages
 • Copywriting na potrzeby e-commerce w postaci opisów produktów czy opisów kategorii produktów.
 • Prowadzenie bloga firmowego.
 • Redagowanie i publikacj? artyku?ów sponsorowanych oraz informacji prasowych.
 • Tworzenie tre?ci dla bran?owych lub ogólnotematycznych serwisów internetowych, takich jak artyku?y poradnikowe, tematyczne, recenzje, newsy.
 • Press release, czyli marketingowe komunikaty prasowe skierowane do mediów.
 • Naming – tworzenie nazw firm, produktów, wydarzeń.
 • Tworzenie claim'ów/tagline'ów, czyli hase? marketingowych, które oddaj? misj? firmy lub instytucji.
 • Sporz?dzanie tre?ci materia?ów promocyjnych, takich jak ulotki, plakaty, katalogi, bannery, portfolio firm.
 • Redagowanie e-booków i opracowywanie white papers.
 • Tworzenie infografik i gifografik.
 • Projektowanie i opracowywanie newsletterów.
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych, równie? w formie e-magazynów.
 • Opracowywanie scenariuszy filmów i wizualizacji.
 • Tworzenie Visual Articles.
 • Opracowywanie tutoriali i Know-how (wizualne poradniki "krok po kroku").
 • Audyt contentu serwisów korporacyjnych, e-sklepów, blogów i innych mediów.
 • Przygotowywanie koncepcji marketingowych.
 • SEO copywriting.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 天峨县| 鄯善县| 双城市| 开阳县| 德兴市| 淮北市| 洪湖市| 杭锦后旗| 广州市| 张家界市| 长宁区| 尤溪县| 城步| 汉寿县| 徐汇区| 新野县| 遵义市| 嘉黎县| 延寿县| 长泰县| 从化市| 罗江县| 南投市| 龙井市| 神农架林区| 准格尔旗| 阳曲县| 平度市| 浮梁县| 微山县| 松原市| 图们市| 万安县| 孟连| 咸丰县| 广德县| 阿拉善右旗| 共和县| 新野县| 蒲江县| 思茅市|