Konkursy internetowe

"Odpowiednio dobrane mechanizmy kreuj? lojalnych ambasadorów Twojej marki."

Konkursy internetowe stanowi? ten rodzaj dzia?ań promocyjnych, które skutecznie przyci?gaj? uwag? niemal wszystkich u?ytkowników sieci. Je?li umiej?tnie po??czymy w nich warto?? nagród z poziomem trudno?ci zadań konkursowych, mo?emy stworzy? tani i skuteczny mechanizm promocji us?ug lub produktów.

Wojciech Szymański
Wojciech Szymański
Dyrektor dzia?u Marketingu Internetowego
Darmowa konsultacja

Jaki jest uniwersalny sposób na wypromowanie firmy w sieci? Konkurs internetowy! Konkurs to jedna z najbardziej lubianych form promocji ciesz?ca si? du?? sympati? zarówno jej uczestników, jak i organizatorów. 

Aby konkurs przyniós? wymierne korzy?ci dla Twojej firmy, musi zosta? prawid?owo zorganizowany i przeprowadzony. 

Opracujemy i przeprowadzimy nietuzinkowy konkurs internetowy, który skutecznie zwi?kszy ilo?? odwiedzin Twojego serwisu, pozyska nowych zarejestrowanych odbiorców, pomo?e u?ytkownikom pozna? Twoj? firm? z innej strony, a tak?e sk?oni do lojalno?ci wobec promowanej marki. 

Jakie korzy?ci dla organizatora?

  • Wi?ksz? ?wiadomo?? marki (cel wizerunkowy).
  • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy (cel wizerunkowy).
  • Zach?cenie u?ytkowników do zakupu produktu/us?ugi (cel sprzeda?owy).
  • Wypromowanie produktu/us?ugi (cel marketingowy).
  • Stworzenie bazy adresowej, pozyskanie nowych leadów, wi?ksz? liczba fanów w social media (cel marketingowy).
  • Poznasz opinie u?ytkowników o Twoim produkcie/us?udze (cel analityczny).

Istotnym aspektem w prowadzeniu konkursu internetowego jest dotarcie do odpowiedniej grupy docelowej. Osi?gniemy to za pomoc? dobrze stargetowanej reklamy kontekstowej. Do promocji u?yjemy wszelkich kana?ów, jakimi dysponuje Twoja firma (Social Media, strona WWW, newsletter).

Sukces konkursu internetowego zale?y nie tylko od bud?etu, którym dysponujesz, ale przede wszystkim od przyj?tej strategii, dobrego pomys?u na jego formu?? oraz od w?a?ciwie skonstruowanego i zrozumia?ego dla odbiorców regulaminu.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 宁远县| 台山市| 湟源县| 红桥区| 阿坝| 长汀县| 阳曲县| 麻江县| 上犹县| 桦川县| 靖宇县| 洪湖市| 腾冲县| 汉中市| 东乡县| 仲巴县| 浮山县| 永定县| 喀喇沁旗| 望谟县| 吉安县| 木兰县| 宁河县| 平乡县| 巴林右旗| 习水县| 大英县| 孟州市| 集安市| 黄陵县| 大新县| 晋城| 怀远县| 女性| 惠东县| 综艺| 探索| 哈密市| 焉耆| 剑阁县| 安乡县|