Polityka prywatno?ci

Serwis www.vmehlzl.tw u?ywa plików cookies. Brak zmiany ustawień przegl?darki oznacza zgod? na ich u?ycie.
 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny ?adnych informacji, z wyj?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu końcowym U?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisu Ideo Sp. z o.o. z siedzib? pod adresem ul. Nad Przyrw? 13, 35-234 Rzeszów.
 • Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Joanna Nowicka-Bere?, Ideo Sp. z o.o., ul. Nad Przyrw? 13, 35-234 Rzeszów, e-mail: odo@ideo.pl, tel.: 178602186.
 • Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:
  • dostosowania zawarto?ci stron internetowych Serwisu do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U?ytkownika Serwisu i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób U?ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci;
  • utrzymanie sesji U?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki której U?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a;
 • W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „sta?e” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s? plikami tymczasowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). „Sta?e” pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.
 • W ramach Serwisu www.vmehlzl.tw stosowane s? nast?puj?ce rodzaje plików cookies:
  Nazwa Cookie Rodzaj Cel zapisania
 

W ramach Edito CMS

  CMS  sesyjny Przechowuje identyfikator sesji.
 

 

W ramach uruchomionych modu?ów

  sifrFetch sesyjny Zarz?dza ustawieniami czcionek w serwisie.
 

 

Statystyki Edito CMS

  stat_uid_uzytkownika trwa?y unikalne id u?ytkownika
  stat_uid_wizyty trwa?y unikalne id wizyty z konkretnego dnia
  stat_uid_sesji trwa?y unikalne id sesji
  stat_czas_sesji trwa?y aktualny czas
  stat_krok_sesji trwa?y liczba stron odwiedzonych przez u?ytkownika
 

 

Google Analytics

  __utmz trwa?y Przechowuje informacje o tym, sk?d trafi? do nas u?ytkownik
  __utma trwa?y Przechowuje informacje o ilo?ci wy?wietleń dla danego u?ytkownika
  __utmb trwa?y Przechowuj? czas wizyty/przebywania na stronie
  __utmc sesyjny Przechowuj? czas wizyty/przebywania na stronie

 

 

 • W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawień dotycz?cych plików cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno?ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu U?ytkownika Serwisu. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).
 • Operator Serwisu informuje, ?e ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp?yn?? na niektóre funkcjonalno?ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog? by? równie? przez wspó?pracuj?cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Wi?cej informacji na temat plików cookies dost?pnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przegl?darki internetowej.

 

环亚彩票 泽库县| 井冈山市| 凤阳县| 垫江县| 大田县| 西乌珠穆沁旗| 襄汾县| 韩城市| 苏尼特右旗| 青海省| 宁阳县| 镇雄县| 锡林郭勒盟| 陆丰市| 陇川县| 永清县| 滦平县| 盘锦市| 温州市| 沾化县| 东明县| 呼伦贝尔市| 龙海市| 缙云县| 牡丹江市| 白河县| 凤阳县| 镇康县| 西丰县| 万宁市| 额尔古纳市| 连州市| 元谋县| 东台市| 东山县| 夏津县| 仁怀市| 巴里| 龙口市| 绥滨县| 化隆|