Strona www dla Mitsubishi Motors Poland

Mitsubishi Motors Poland (MMC Car Poland Sp. z o. o.) to wy??czny dystrybutor japońskiej marki Mitsubishi w Polsce. Dysponuje obecnie 42 autoryzowanymi stacjami obs?ugi Mitsubishi na terenie kraju. W ofercie firmy znajduj? si? auta osobowe, terenowe i u?ytkowe. Marka zatrudnia 1000 pracowników, którzy dbaj? o to, ?eby by?a kojarzona z niezawodno?ci? aut i wysok? jako?ci? obs?ugi Klientów.

Zadania i cele

Wdro?ony system Edito CMS w wersji 4.0 oddaje Klientowi pe?n? kontrol? nad zarz?dzaniem tre?ci?. Zapewnia automatyczn? synchronizacj? informacji w czasie rzeczywistym do wszystkich stron stacji dealerskich, zwi?kszaj?c efektywno?? ich wspó?pracy m.in. poprzez przegl?d stron dost?pnych samochodów w sieci Mitsubishi. Zapobiega to b??dom wprowadzania r?cznie danych, a tak?e pozwala na znaczne zaoszcz?dzenie czasu.

Za?o?eniem projektu by?o od?wie?enie serwisu oraz wdro?enie technologii o wysokiej wydajno?ci, umo?liwiaj?cej wspó?prac? i integracj? z innymi systemami zewn?trznymi.

 

Jedn? z najwa?niejszych funkcjonalno?ci systemu jest mo?liwo?? pobierania i aktualizacji danych wyst?puj?cych w zewn?trznym systemie ERP klienta. Mechanizm polega na imporcie i eksporcie plików XML o zdefiniowanej strukturze i zawarto?ci. Zbiera wszystkie dost?pne informacji o ofercie firmy Mitsubishi w jednym miejscu.

Kolejnym z kluczowych etapów wdro?enia to wyposa?enie serwisu w intuicyjny konfigurator online. Pozwala u?ytkownikom na szybkie dopasowanie modelu zgodnego ze swoimi wymaganiami za pomoc? intuicyjnej ?cie?ki doboru parametrów samochodu, typu: moc silnika, rodzaj nap?du, barwa, sposób wykończenia wn?trza, kończ?c na detalach. Podczas konfigurowania modelu samochodu na bie??co prezentowany jest podgl?d wprowadzonych zmian w trybie modelu 360 stopni.

Korzy?ci dla Klienta:
  • Mo?liwo?? zobaczenia wizualizacji wybranego produktu,
  • dodatkowy kana? sprzeda?y,
  • integracja strony z zewn?trznymi systemami,
  • mo?liwo?? zarz?dzania tre?ci? stronami dealerów z jednego panelu administracyjnego.

... a co mo?emy zrobi? dla Ciebie ?

×

Klienci o nas

环亚彩票 永宁县| 漳浦县| 德兴市| 贵溪市| 微博| 信丰县| 合作市| 南澳县| 纳雍县| 积石山| 浦江县| 偃师市| 始兴县| 肥城市| 临城县| 色达县| 和田市| 揭阳市| 葵青区| 遵义市| 桂平市| 汝城县| 保靖县| 思茅市| 彭水| 遵化市| 曲麻莱县| 元谋县| 柳州市| 绥中县| 息烽县| 清丰县| 文水县| 玉林市| 宜宾县| 诸暨市| 宜宾县| 贺兰县| 绵阳市| 青川县| 昆山市|