System loteryjny Blikomania

BLIK stanowi ogólnokrajowy, powszechny standard p?atno?ci, który wykorzystuje najnowocze?niejsze technologie. Mo?liwo?? skorzystania z BLIKA w aplikacjach bankowo?ci mobilnej ma obecnie ponad 90 proc. wszystkich klientów krajowych instytucji finansowych. Za rozwój systemu odpowiada spó?ka Polski Standard P?atno?ci (PSP). PSP stale rozwija mo?liwo?ci BLIKA tak, by system by? jak najbardziej funkcjonalny dla swoich u?ytkowników. Udzia?owcami spó?ki PSP jest sze?? polskich banków: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank ?l?ski, mBank, PKO Bank Polski. Z systemu mog? korzysta? równie? klienci Getin Banku, BNP Paribas, Credit Agricole, Inteligo, T-Mobile Us?ugi Finansowe oraz Banku Pekao S.A.

Zadania i cele

W ramach podwykonawstwa na rzecz firmy Motivation Direct, byli?my odpowiedzialni za wykonanie cz??ci informatycznej loterii Blikomania. Dla Klienta stworzyli?my system do rejestracji u?ytkowników loterii oraz wy?aniania zwyci?zców w losowaniach. System realizuje szereg funkcji pozwalaj?cych na typowanie laureatów, wspiera procesy weryfikacji p?atno?ci konkursowych, a tak?e realizuje wydawanie nagród w postaci Czeków BLIK.

Blikomania to jedna z najwi?kszych loterii promocyjnych w Polsce. Ca?kowita warto?? nagród wynosi ponad 1 000 000 z?.

Do naszych zadań nale?a?o równie? techniczne przygotowanie strony informacyjnej loterii. W tym celu pos?u?yli?my si? platform? Edito .NET Core, która wspiera realizacj? interaktywnych komponentów stron internetowych. W ramach projektu dokonana zosta?a tak?e integracja, dzi?ki której mo?liwe jest realizowanie bezgotówkowego wyp?acania nagród poprzez Czeki BLIK. Przez ca?y czas trwania loterii zapewniamy support techniczny projektu.

Za obszar organizacyjny m.in.: opracowanie regulaminu loterii, uzyskanie wymaganych prawnie zezwoleń, bie??c? obs?ug? systemu losowań i strony loterii czy obs?ug? uczestników (wydanie nagród) odpowiedzialna jest firma Motivation Direct.

G?ówne korzy?ci dla Klienta
  • Sprawnie dzia?aj?cy system do rejestracji u?ytkowników,
  • wsparcie procesu wy?aniania zwyci?zców,
  • wydawanie nagród w formie czeków BLIK.

 

... a co mo?emy zrobi? dla Ciebie ?

×

Klienci o nas

环亚彩票 调兵山市| 棋牌| 琼海市| 阜康市| 大厂| 石首市| 平顶山市| 泗阳县| 武威市| 谷城县| 永寿县| 霍邱县| 昂仁县| 乌拉特中旗| 深泽县| 尉氏县| 纳雍县| 方正县| 上栗县| 潜江市| 海口市| 扬州市| 星子县| 三江| 伊宁市| 潢川县| 绥中县| 清水县| 临颍县| 大城县| 犍为县| 丽水市| 太白县| 万盛区| 岱山县| 银川市| 孟州市| 平昌县| 改则县| 张掖市| 阆中市|