Obieg Dokumentów

"Dla pracowników nie maj? znaczenia kartki papieru, ale informacje, które s? na nich zawarte."

Dobrze zorganizowany workflow zapewnia zmniejszenie ilo?ci dokumentów jakie kr??? po firmie. Skraca czas ich przetworzenia i u?atwia dost?p do informacji archiwalnych. Podnosi tak?e poziom bezpieczeństwa informacji.

Marcin Kandefer
Marcin Kandefer
Kierownik Projektów
Darmowa konsultacja

Do wielu organizacji sp?ywa nawet kilkaset dokumentów dziennie. Szybkie zarz?dzanie ich obiegiem, ?atwy dost?p do pism, czy monitoring terminów za?atwienia spraw, to jedne z priorytetowych zadań stawianych przed systemem elektronicznego obiegu dokumentów.

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Informacji LOGITO zapewnia standaryzacj?, usystematyzowanie i koordynacj? przep?ywu korespondencji w przedsi?biorstwie. Pozwoli tak?e ?atwiej zarz?dza? dystrybucj? projektów, dokumentów oraz informacji z uwzgl?dnieniem czynnika czasu.

Bogata baza modu?ów

Nasza autorska platforma LOGITO posiada bogat? baz? modu?ów. Umo?liwia nam tak?e sprawne tworzenie modu?ów dedykowanych potrzebom konkretnego Klienta. Pozwala to na pe?ne dostosowanie danego projektu do indywidualnych potrzeb Klienta.

Budowa modu?owa systemu obiegu dokumentów LOGITO sprawia, ?e jeste?my w stanie przygotowa? system do indywidualnych wymagań Klienta oraz ustali? w nim workflow odzwierciedlaj?cy ten stosowanego obecnie w organizacji. Wdro?enie systemu w oparciu o posiadan? przez Klienta infrastruktur? serwerow? ??czymy z nieograniczon? mo?liwo?ci? rozbudowy i modyfikacji platformy.

Platforma LOGITO - zobacz rozwi?zania dla:

Korzy?ci z wdro?enia

  • automatyzacja i ujednolicenie obiegu dokumentów,
  • dost?pno?? dokumentów z poziomu przegl?darki internetowej,
  • obni?enie kosztów operacyjnych firmy,
  • bezpieczeństwo i ochrona dokumentów.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 红安县| 疏勒县| 丹东市| 乌兰察布市| 巨野县| 沈阳市| 汶川县| 连江县| 中江县| 兰州市| 浠水县| 平南县| 龙陵县| 白河县| 兴隆县| 交城县| 无锡市| 闸北区| 淮安市| 抚顺县| 临沧市| 柳河县| 乌拉特中旗| 广灵县| 江津市| 鱼台县| 铁力市| 吉林省| 崇阳县| 喜德县| 颍上县| 绥阳县| 湟源县| 淮安市| 天门市| 孟津县| 濮阳县| 梧州市| 宜昌市| 河南省| 泰兴市|