Badanie u?ytkowników intranetów

Jak efektywnie usprawni? komunikacj? w firmie?

 

Je?li chcesz otrzyma? poradnik, z którego dowiesz si? jak wykorzysta? skutecznie Intranet lub podnie?? efektywno?? ju? posiadanego, we? udzia? w naszym badaniu.

Serdecznie zapraszamy do wzi?cia udzia?u w badaniu nt. wykorzystania Intranetu jako platformy komunikacji wewn?trznej w firmie. Badanie realizowane jest wspólnie przez ekspertów Ideo Sp. z o.o. oraz naukowców Akademii Leona Ko?mińskiego pod kierunkiem Prof. Grzegorza Mazurka. Celem badania jest m.in.: rozpoznanie obecnego stanu wykorzystania intranetów, postrzeganych korzy?ci, zakresu funkcjonalno?ci oraz roli mechanizmów spo?eczno?ciowych.

Ka?da odpowied? przyczyni si? do rozwoju wiedzy na temat stosowania w Polsce tego fascynuj?cego narz?dzia. Finalny raport z wynikami badania zostanie przekazany Państwu na wskazany adres e-mail. Wierzymy, ?e wyniki b?d? nie tylko ciekawe ale i warto?ciowe z biznesowego punktu widzenia.

Zapraszamy do wype?nienia ankiety
Jej uzupe?nienie nie powinno zaj?? wi?cej ni? 10 minut.

Jak wdro?y? skuteczny Intranet

Zawarte w poradniku informacje s? najwa?niejszymi wnioskami z naszej wieloletniej pracy, podczas której wdro?yli?my ju? kilkadziesi?t platform intranetowych, zarówno dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw jak i mi?dzynarodowych korporacji.

Pozostawiaj?c swój adres email po wype?nieniu ankiety, otrzymasz nie tylko poradnik ale i wyniki naszego badania w postaci raportu.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 湖口县| 达日县| 江陵县| 隆回县| 英山县| 凤台县| 武川县| 琼结县| 济源市| 赞皇县| 内黄县| 板桥市| 铜陵市| 林州市| 桐梓县| 沙雅县| 金川县| 吉安县| 清远市| 新干县| 维西| 当阳市| 东源县| 深州市| 星子县| 周至县| 兰西县| 香河县| 望谟县| 上蔡县| 镶黄旗| 临邑县| 原阳县| 古田县| 邢台县| 色达县| 永顺县| 绥棱县| 突泉县| 沁阳市| 深州市|