Outsourcing IT

"Je?li jest co?, czego nie potrafisz zrobi? wydajniej, taniej i lepiej ni? konkurenci, powiniene? zatrudni? do wykonania tej pracy kogo?, kto zrobi to lepiej."
Marcin Wojtoń
Marcin Wojtoń
Dyrektor Handlowy
Darmowa konsultacja

Outsourcing traktowany jest jako strategia zarz?dzania, która oddaje innej organizacji zadania nie zwi?zane bezpo?rednio z podstawow? dzia?alno?ci? firmy. Pozwala to na skupienie g?ównych zasobów na podstawowym zakresie dzia?alno?ci, w którym osi?ga si? przewag? konkurencyjn?.

W przypadku okresowego zwi?kszenia zapotrzebowania na pracowników IT nieekonomicznym by?oby zatrudnianie na krótki czas dodatkowych pracowników. Koszty zwi?zane z ich rekrutacj?, przeszkoleniem i utrzymaniem stanowisk przewy?szaj? okresowe korzystanie z us?ug zaufanej firmy zewn?trznej.

Outsourcing staje si? coraz bardziej powszechn? us?ug? optymalizacji kosztów bie??cej dzia?alno?ci. Z tego te? powodu do naszej oferty do??czyli?my tak?e udost?pnianie zasobów i us?ug informatycznych.

W ramach Outsourcingu IT mo?emy zaoferowa? udost?pnienie:

  • Kierowników projektów informatycznych
  • Analityków i projektantów architektury systemów IT
  • Programistów technologii web (php, .net)
  • Webmasterów i testerów serwisów www i systemów IT
  • Administratorów serwerów i sieci
  • W przypadku wi?kszych projektów - ca?e zespo?y wdro?eniowe

Analiza potrzeb

Okre?lenie wymagań i oczekiwań to jeden z kluczowych etapów w Outsourcingu zasobów pracowniczych. Rozpoznajemy oczekiwania klienta oraz technologie, w oparciu o które b?dziemy pracowa?. W odpowiedzi proponujemy najbardziej optymalne dla Klienta rozwi?zanie.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 金塔县| 英吉沙县| 宁夏| 肥东县| 大悟县| 固原市| 东方市| 黔西县| 定日县| 方正县| 大庆市| 黄平县| 涞源县| 满洲里市| 繁峙县| 法库县| 梅河口市| 河北省| 章丘市| 双牌县| 信宜市| 永州市| 丹棱县| 泾川县| 江达县| 丁青县| 政和县| 文水县| 通江县| 襄樊市| 磐石市| 高平市| 金堂县| 嵊泗县| 南木林县| 平邑县| 麟游县| 乌鲁木齐市| 平南县| 广汉市| 盐亭县|