Serwisy internetowe

"Strona www to podstawowe narz?dzie dla ka?dej firmy, która chce zaistnie? w Internecie."

Strona internetowa to jeden z prostszych aktualnie dost?pnych narz?dzi do informowania, edukowania czy komunikacji na liniach firma - klienci, partnerzy biznesowi, udzia?owcy, itp.

Adrian Kaczor
Adrian Kaczor
Mened?er ds. Kluczowych Klientów
Darmowa konsultacja

Odpowiednio zaprojektowany oraz zrealizowany serwis internetowy mo?e przynie?? firmie korzy?ci - zarówno materialne jak i niematerialne. Ponadto jest bardzo dobrym wsparciem dla dzia?ań marketingowych.

Serwis internetowy mo?e pe?ni? liczne funkcje. Do najcz??ciej wyst?puj?cych zaliczy? mo?na:

 • promocja firmy lub produktu
 • budowa wizerunku marki
 • dodatkowy kana? dystrybucji
 • wsparcie dzia?u marketingu i PR
 • akwizycja i budowa lojalno?ci klientów
 • komunikacja na wielu poziomach

Najlepsze rozwi?zania

Realizowane przez nas projekty s? licznie nagradzane. Warte wspomnienia s? m.in.: dwa Webstary w kategorii "Administracja publiczna" za portal stat.gov.pl zaprojektowany dla GUS czy Webstar w kategorii „Dom i Ogród” dla BRW za platform? e-commerce.

Stworzony przez Money.pl ranking wskazuje platform? e-commerce dla Iparts.pl stworzon? przez Ideo, jako najlepszy sklep internetowy w kategorii sklepów specjalistycznych w bran?y motoryzacyjnej. Ponadto w presti?owym konkursie „Strona Internetowa bez Barier” portal informacyjny dla KRRiT równie? wykonany przez zespó? naszych specjalistów, zosta? uznany za najlepszy w kategorii serwisów podmiotów publicznych powy?ej 100 podstron.

Dost?pne technologie

Wszystkie realizowane przez nas serwisy internetowe wyposa?one s? w system zarz?dzania struktur? i tre?ci?. Dzi?ki temu Klienci mog? je samodzielnie redagowa? i dba? o ich aktualno??.

Polecamy wykorzystanie naszej autorskiej platformy zarz?dzania tre?ci? Edito CMS (Content Management System). B?d?c partnerem Episerver oferujemy równie? wdro?enia oparte o t? funkcjonuj?c? w technologii .NET rozbudowan? platform?. Ponadto realizujemy wdro?enia w oparciu o platformy Open Source np. Wordpress, Typo3, Drupal czy Joomla.

Etapy tworzenia stron www

Realizacja strony internetowej odbywa si? na kilku etapach. Ka?dy jest tak samo wa?ny i dlatego konieczne jest indywidualne podej?cie. Zaniedbania na którymkolwiek z poni?szych etapów skutkowa? mog? nieprawid?owym funkcjonowaniem serwisu lub jego niepowodzeniem.

 • Zapoznanie si? z potrzebami w?a?ciciela/autora
 • Zapoznanie si? z konkurencj? i jej ofert?
 • Zweryfikowanie grupy docelowej
 • Opracowanie projektu funkcjonalnego serwisu
 • Realizacja projektu graficznego na podstawie wcze?niejszych za?o?eń
 • Programowanie i wdro?enie serwisu
 • Testy oraz poprawki

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 会宁县| 三江| 南漳县| 唐海县| 舟山市| 象州县| 商南县| 普格县| 台南县| 长子县| 广灵县| 青冈县| 霍林郭勒市| 铁岭市| 祁连县| 雅安市| 綦江县| 石首市| 庐江县| 涿鹿县| 凤翔县| 寿光市| 河津市| 个旧市| 黄浦区| 天峨县| 额敏县| 江阴市| 尤溪县| 来安县| 布拖县| 施秉县| 乌苏市| 哈巴河县| 乌恰县| 军事| 霍林郭勒市| 新宾| 广饶县| 长顺县| 凤台县|