Open Source CMS

"Tworzenie strony internetowej to nie zawsze budowa wszystkiego od zera."

Dzisiejsza technologia dostarcza wiele gotowych rozwi?zań przydatnych zw?aszcza przy prostszych projektach. Korzystanie z nich pozwala na realizacj? serwisów przy mniejszych bud?etach. Najcz??ciej wykorzystujemy platformy takie jak WordPress, Typo3 czy Drupal. Pozwalaj? one na zarz?dzanie tre?ci? i prost? modyfikacj? wygl?du serwisów.

Anna Wolanin
Anna Wolanin
Kierownik Projektów e-commerce
Darmowa konsultacja

Rozbudowane platformy dedykowane mog? by? w 100% dostosowane do potrzeb danej firmy, jednak wbrew pozorom - nie zawsze ich stosowanie jest uzasadnione. Tym bardziej, ?e wi??e si? to najcz??ciej z do?? wysokimi nak?adami zarówno czasowymi jak i finansowymi.

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój i popularyzacj? oprogramowania typu Open Source. Ogólnie dost?pne rozwi?zania takie jak WordPress czy Magento z powodzeniem obs?uguj? mniej wymagaj?ce, proste strony. Zasada ich dzia?ania opiera si? na dostarczaniu gotowych szablonów, struktur i mechanizmów, które mo?na niemal dowolnie modyfikowa?.

Relatywnie niskie koszty wdro?enia i pozornie prosta obs?uga, nie oznaczaj?, ?e takie strony mo?e tworzy? ka?dy. Modyfikacja, personalizacja i dobór odpowiednich funkcjonalno?ci wymaga cho?by podstawowej wiedzy programistycznej. W pe?ni funkcjonalne i spe?niaj?ce bardziej skomplikowane projekty s? w stanie zrealizowa? tylko posiadaj?cy do?wiadczenie specjali?ci.

Dost?pne platformy

Ka?da realizowana przez nas strona www wdro?ona jest w oparciu o system zarz?dzania struktur? i tre?ci?, który u?atwia jego samodzieln? aktualizacj? w przysz?o?ci. 

W wi?kszych i bardziej rozbudowanych projektach rekomendujemy wykorzystanie naszej autorskiej platformy Edito CMS. W przypadku prostszych rozwi?zań dzia?amy tak?e w oparciu o platformy Open Source. Najcz??ciej stosowanymi przez nas systemami s? WordPress, Magento, Typo3, Joomla!, Drupal.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Wtyczki, rozszerzenia, pluginy

Bardzo cz?sto podstawowa wersja danego systemu CMS nie zawiera potrzebnej Klientowi funkcjonalno?ci. Nie zawsze te? jeste?my w stanie znale?? j? w oficjalnych bazach dodatków. W takich przypadkach realizujemy prace zwi?zane z dostosowaniem systemu, b?d? projektujemy odpowiedni dodatek / wtyczk? / plugin do wdra?anego systemu.

W efekcie powstaje strona internetowa, która w 100% spe?nia indywidualne preferencje Klienta.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 大安市| 建平县| 綦江县| 东兴市| 永年县| 雅安市| 巴林右旗| 朝阳县| 临沧市| 中卫市| 镶黄旗| 汉中市| 沈丘县| 宣汉县| 大洼县| 耒阳市| 普格县| 甘孜县| 响水县| 石屏县| 华安县| 西乌珠穆沁旗| 德化县| 洞头县| 大化| 龙陵县| 沙雅县| 佛学| 衡阳县| 隆安县| 新平| 台南市| 广丰县| 彭水| 陆良县| 石台县| 泉州市| 武隆县| 盘山县| 江津市| 栾城县|