RWD - Responsywne strony internetowe

"Dynamiczny rozwój urz?dzeń mobilnych wymaga nowego podej?cia do projektowania stron."

Smartfony i tablety s? dzi? wa?nym elementem naszej codzienno?ci. Si?gamy do nich najcz??ciej gdy potrzebujemy danej informacji tu i teraz. Wyszukujemy oferty i dokonujemy zakupów. ?aden przedsi?biorca nie mo?e sobie dzi? pozwoli? na ignorowanie klientów, którzy chc? dokona? zakupu w?a?nie w ten sposób.

Adrian Kaczor
Adrian Kaczor
Mened?er ds. Kluczowych Klientów
Darmowa konsultacja

Urz?dzenia mobilne maj? w?asn? specyfik? i sposób u?ytkowania. Niewielkie ekrany, obs?uga zawarto?ci za pomoc? kciuka, wykorzystanie klawiatury ekranowej - to tylko niektóre z ich cech. 

Czy klasyczna strona nie wystarczy?
Wi?kszo?? klasycznych strony www nie zda tu egzaminu. Nie mieszcz? si? w dost?pnej szeroko?ci ekranu i zwyczajnie nie wygl?daj? zbyt dobrze. Powoduje to, ?e u?ytkownicy niech?tnie z nich korzystaj?, szybko si? denerwuj? i szukaj? innych – zoptymalizowanych dla urz?dzeń mobilnych.

Technologia responsywna (Responsive Web Design) to nowe podej?cie do budowania stron i aplikacji internetowych. Jeszcze nie tak dawno nowinka techniczna, dzi? staje si? swego rodzaju standardem.

 

Czym w?a?ciwie jest RWD?

RWD umo?liwia automatyczne dopasowywanie si? strony www do ekranu, na jakim jest wy?wietlana. Wykorzystuje zarówno zmian? rozmiarów elementów, ale i dynamicznie dostosowuje sposobu ich u?o?enia do jak najlepszego ich wyeksponowania na dost?pnej powierzchni.

Strona zaprojektowana zgodnie z RWD zachowuje swoje funkcjonalno?ci i jest wygodna do przegl?dania na praktycznie ka?dym urz?dzeniu. Nie dziwi wi?c, ?e takie serwisy ciesz? si? popularno?ci? w?ród u?ytkowników. Dobrze zaprojektowany i przygotowany serwis, to skuteczne wsparcie dla budowania wizerunku i promocji marki.

Dlaczego warto wybra? RWD?

  • nowoczesny i atrakcyjny wygl?d dostosowany do oczekiwań u?ytkowników
  • czytelna prezentacja tre?ci i wygodna obs?uga serwisu na ka?dym urz?dzeniu
  • serwis dzia?a poprawnie na dowolnym urz?dzeniu mobilnym

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 关岭| 沙雅县| 高要市| 三门峡市| 嘉义市| 元谋县| 枣庄市| 吕梁市| 西宁市| 嘉禾县| 文水县| 日照市| 丰宁| 正蓝旗| 青州市| 连平县| 吉木乃县| 呼伦贝尔市| 岳阳县| 石门县| 长汀县| 汤阴县| 阳泉市| 玉龙| 田东县| 顺昌县| 普洱| 濮阳县| 博乐市| 临沂市| 苗栗县| 张家口市| 加查县| 宁阳县| 湘潭市| 运城市| 永福县| 竹山县| 南京市| 东山县| 尤溪县|